Toprak Özgül Direnci Ölçümleri

ETTY’ nde Madde 10 (Topraklama Tesislerinde Muayene Ölçme ve Denetleme) c.iii bendine göre Toprak Özdirenç Ölçümü gerektiği ifade edilmektedir. Söz konusu ölçüm, tesisin projesinin hazırlanması ve periyodik denetimleri sırasında yapılmaktadır.Ölçümleri, Wenner yöntemi kullanılarak yapmaktayız.

Toprak Geçiş Direnci Ölçümleri

Toprak geçiş direnci testi, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ ne (ETTY) göre yapılır. (Ek-N Madde N.2.2). Bunun dışında ETTY Ek-P ‘ye göre bu testlerin periyodik olarak tesisin durumuna göre 1 yılı aşmayan sürelerde tekrarlanması gerekmektedir.

Katodik Koruma Test ve Ölçümleri

Firmamız, Toprak altindaki doğalgaz, akaryakıt ve su boru hatlarında, Toprak altındaki LPG, akaryakıt tankları ve yer altına gömülen metal yapılarda, tatlı su depolama tanklarının iç yüzeylerinde, eşanjörde, termosifonda, sıcak su kazanlarının iç yüzeylerinde, diğer her türlü tatlı su ve toprak ile temas halindeki özel yapılarda, kısacası korozyon oluşabilecek her ortamda katodik koruma testlerini TS 5141 EN 12954 ve TS EN 12473 ve diğer ilgili standartlara göre yapmaktadır.

Trafo Yağ Testi

Bir üretim tesisinin kesintisiz olarak güvenli ve verimli bir şekilde işletilebilmesi için transformatörlerde bulunan yalıtım maddelerinin test ve koruyucu bakımı önem taşımaktadır. Firmamız tarafından yapılan testlerde elde edilen sonuçlara göre yapılan yorumlar, transformatörde bulunan izolasyon yağının durumu hakkında bilgi edinmemizi sağlayacaktır. Elde edilen bu veriler ışığında, plansız ve beklenmedik olası duruşlar önlenebilecek, zamanında yapılacak olan bakım veya değişim sayesinde üretim kaybı yaşanmayacaktır. Firmamız tarafından yapılan transformatör yağı analizinde, renk ve görünüş, delinme gerilimi, iç yüzey gerilme ve asit miktarı testleri yapılmaktadır. Söz konusu testler için IEC 422 Standardında süre en az iki yıl olarak tavsiye edilmesine rağmen ağır çalışma şartları göz önüne alınacak olursa, testlerin yılda bir kez tekrarlanmasında fayda bulunmaktadır.